Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.09-0024-C0001
Номер на проект: Д01-3964/23.04.2013
Наименование: С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на Университета за национално и световно стопанство
Бенефициент: Университет за национално и световно стопанство
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2013
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 23.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Внедряване на модерна система за кариерно развитие на преподавателите от УНСС в съответствие със Закона за развитието на академичния състав в Република България.
Дейности: Изпълнение на дейност "Създаване и внедряване на уеб-базирана система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите в УНСС" 1*
Изпълнение на дейност "Разработване на Програма-инструментариум за осигуряване на квалификацията на академичния състав на УНСС" 2*
Изпълнение на дейност А по Стартова обучителна програма 3*
Изпълнение на дейност Б по Стартова обучителна програма 4*
Изпълнение на дейност В по Стартова обучителна програма 5*
Изпълнение на дейност "Управление и вътрешен мониторинг на проекта; дейности по информираност и публичност" 6*
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Кооперация "Панда"
"АТЛАС ТРАВЕЛС" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 147 971 BGN
Общ бюджет: 112 017 BGN
БФП: 112 017 BGN
Общо изплатени средства: 112 017 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 112 017 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 594 BGN
2014 79 482 BGN
2015 2 941 BGN
112 017 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 95 215 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 155 BGN
2014 67 560 BGN
2015 2 500 BGN
95 215 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 803 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 439 BGN
2014 11 922 BGN
2015 441 BGN
16 803 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията
Индикатор 2 Брой/% учители/ преподаватели, завършили програми за повишаване на квалификацията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз