Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0254-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване на опитен образец на „Модулен електрически автомобил“ в съответствие със Заявление за издаване на патент за изобретение No 111076/09.11.11
Бенефициент: „СОЛАРЛАБ“ ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2012
Начална дата: 15.02.2013
Дата на приключване: 15.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е разработване на иновация за екологично чисти транспортни средства.
Дейности: Разходи за наем, възнаграждения, командировки и непреки разходи
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 11 Разработване на централно управляващо устройство
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Разработване на електрически модел на електромобила
Подготовка и изпълнение на Дейност 20 Тест в реални условия
Подготовка и изпълнение Дейност 18 Осигуряване на батерии с удължен живот и капацитет за електромобила
Подготовка и изпълнение на Дейност 22 Одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 12 Финансова оценка на иновативния модулен електромобил
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Маркетингово проучване на възможностите за пазарна реализация на иновативния продукт Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Разработване на електрически модел на електромобила
Подготовка и изпълнение на Дейност 8 Разработване на структурно-динамичен модел на електромобила
Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Сформиране на екипа за реализация на иновационния проект
Подготовка и изпълнение на Дейност 9 Разработване на механичен модел на електромобила
Подготовка и изпълнение на Дейност 21 Демонстрации и популяризиране на разработената иновация
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Научно проучване и анализ на съществуващите технологии
Подготовка и изпълнение на Дейност 14 Настройка на електрическата система на автомобила
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Осигуряване на помещения и технически средства за реализиране на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 15 Изработване на шасито на електромобила
Подготовка и изпълнение на Дейност 16 Изработване на купето на електромобила
Подготовка и изпълнение на Дейност 10 Осигуряване на модулите на електрическата система
Подготовка и изпълнение на Дейност 13 Бизнес и маркетингов план за реализация на иновацията и развитие на иновативното предприятието
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 Разработване на промишлен дизайн на електромобила
Подготовка и изпълнение на Дейност 17 Осигуряване на модулите на системата за окачване и управление на електромобила
Подготовка и изпълнение на Дейност 19 Асемблиране на иновативния опитен образец на електромобила
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 330 099 BGN
Общ бюджет: 356 265 BGN
БФП: 320 639 BGN
Общо изплатени средства: 319 628 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 320 639 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 66 000 BGN
2014 150 765 BGN
2015 102 863 BGN
319 628 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 272 543 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 56 100 BGN
2014 128 151 BGN
2015 87 433 BGN
271 684 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 096 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 900 BGN
2014 22 615 BGN
2015 15 429 BGN
47 944 BGN
Финансиране от бенефициента 36 678 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 4 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 5 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 6 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 7 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 8 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 9 Разработена концепция и софтуерен прототип на иновативен „Модулен електромобил”
Индикатор 10 Изработено иновативно Централно управляващо устройство за модулен електромобил
Индикатор 11 Изготвена модулна електрическа система на за иновативен „Модулен електромобил”
Индикатор 12 Изготвена модулна система на окачване и управление на иновативен „Модулен електромобил”
Индикатор 13 Изработен прототип – опитен образец на иновативен „Модулен електромобил”
Индикатор 14 Изминати безаварийни успешни тестови км на разработения прототип на „Модулен електромобил”
Индикатор 15 Изготвена маркетингова стратегия за пазарна реализация на иновативен „Модулен електромобил”
Индикатор 16 Проведени успешни драйв теста на разработения прототип на „Модулен електромобил” от клиенти и инвеститори
Индикатор 17 Иновации въведени/готови да бъдат въведени на пазара (брой) (Определение: иновации готови да бъдат/въведени на пазара в резултат на инвестиции в подкрепени стартиращи предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз