Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201377643 "НЮ АЙДИАС КОНСУЛТ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Братя Миладинови" No 16, ап. 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Създаване на нови работни места и възможности за професионална реализация за безработни младежи в "НЮ АЙДИАС КОНСУЛТ" ООД" 15.10.2013 99 082 99 082 0 99 080 15,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Нови технологии за производство на биогориво BG161PO003-1.1.05-0109-C0001
Иновативни технологии за подпомагане на публикуването и потреблението на електронни книги BG161PO003-1.1.05-0112-C0001
Разработване на опитен образец на „Модулен електрически автомобил“ в съответствие със Заявление за издаване на патент за изобретение No 111076/09.11.11 BG161PO003-1.1.05-0254-C0001
"Нови стандарти за безопасен труд и организация на работа в "ТРИАДА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИК" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-1071-C0001
"Европейски стандарти на трудовата дейност, безопасност и здраве при работа във "ВИХРЕН ТРЕЙД" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0213-C0001
"Подобряване на условията на труд в "Кристиан-Нейко-90" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0734-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите и качеството на дейностите на служба „Военна информация“ BG051PO002-2.2.14-0012-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз