Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115824815 „Водоканалконсулт” ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул.”арх.Камен Петков” №62
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Проектиране на интегрирана ВиК система и ПСОВ в село Борино, област Смолян BG161PO005-1.0.01-0142-C0001
"Канализация и ГПСОВ община Стамболийски" BG161PO005-1.0.06-0016-C0001
Подобряване водния цикъл на град Септември BG161PO005-1.0.06-0080-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз