Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0058-C0001
Номер на проект: Д01-430/ 29.10.2012
Наименование: Иновационни форми за дистанционно обучение в Българските университети
Бенефициент: Технически университет - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 29.10.2012
Дата на приключване: 29.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се подобри качеството на обучение в университетите чрез интегриране на съвременни форми за управление на знания и преподаване. По-конкретно се цели създаване на система за управление на знания и внедряване на иновативни, електронни форми за обучение, достъпни през мобилни устройства като умни телефони, таблети и др.
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта
Дейност 2 Разработване на система за управление на знанието
Дейност 3 Разработване на видео-лекции
Дейност 4 Изграждане на виртуални лаборатории
Дейност 5 Подготовка на е-материали и публикуване в СУЗ
Дейност 6 Провеждане на дистанционно обучение в ТУ-София и СУ
Дейност 7 Комуникация и разпространение на информация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 441 570 BGN
Общ бюджет: 398 905 BGN
БФП: 398 905 BGN
Общо изплатени средства: 398 905 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 398 905 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 88 000 BGN
2013 42 269 BGN
2014 222 987 BGN
2015 45 649 BGN
398 905 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 339 069 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 74 800 BGN
2013 35 929 BGN
2014 189 539 BGN
2015 38 802 BGN
339 069 BGN
В т.ч. Национално финансиране 59 836 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 200 BGN
2013 6 340 BGN
2014 33 448 BGN
2015 6 847 BGN
59 836 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 брой студенти, завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз