Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121724196 "Далет" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1113 София бул. "Цариградско шосе" 105
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подкрепа за покупка на машини и строително-монтажни работи за технологична модернизация на „Брист-ХМ” АД –гр Брезник" BG161PO003-2.1.04-0466-C0001
„Иновативни знания без граници” BG051PO001-7.0.01-0123-C0001
Успешен бизнес в безопасна среда BG051PO001-2.3.02-0333-C0001
Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции BG051PO001-4.3.04-0042-C0001
Иновационни форми за дистанционно обучение в Българските университети BG051PO001-4.3.04-0058-C0001
Сътрудничество с индустрията за подобряване обучението в Технически университет – София по измервателна техника и управление на качеството (ИТУК) BG051PO001-3.1.07-0018-C0001
Инициативи за повишаване квалификацията на служителите в Общинска администрация Габрово чрез обучения в страната BG051PO002-2.2.08-0118-C0001
РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В СЪТРУДНИЧЕСТВО С РАБОТОДАТЕЛИТЕ BG051PO001-4.3.05-0022-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз