Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0043-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Иновативни Софтуерни Решения” ООД
Бенефициент: "Иновативни Софтуерни Решения" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обект на разработване по проекта е иновативна софтуерна услуга (SaaS) наречена „Универсална Система за Управление на Пазари за Лийдове“ (Universal Lead Markets Management System).
Дейности: “Осигуряване на необходимите ресурси за организация, контрол и оперативно управление на проекта”
“Проектиране на опитен образец на иновативната софтуерна услуга”
“Изработване на техническа, икономическа и финансова оценка”
“Разработване на опитен образец на иновативната софтуерна услуга”
“Създаване на програми и методики за измерване и изпитвания”
“Изработване на технологии за внедряване на иновативната софтуерна услуга”
“Изготвяне на бизнес план, пазарен анализ и маркетинг план”
“Промоционалнa дейност свързанa с популяризирането на иновативната софтуерна услуга”
Разходи за организация и управление, свързани с изпълнението на проекта.
Консултантски услуги и визуализация Включва: Разходи за изготвяне на ПП, одит и визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 160 820 BGN
Общ бюджет: 159 893 BGN
БФП: 143 904 BGN
Общо изплатени средства: 143 904 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 143 904 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 61 579 BGN
2014 82 325 BGN
2015 0 BGN
143 904 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 122 319 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 52 342 BGN
2014 69 976 BGN
2015 0 BGN
122 319 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 586 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 237 BGN
2014 12 349 BGN
2015 0 BGN
21 586 BGN
Финансиране от бенефициента 17 869 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 Готова софтуерна рамка (фреймуърк)
Индикатор 4 Готови шаблони за пазарни правила
Индикатор 5 Готови маркиращи езици
Индикатор 6 Готов базов потребителски интерфейс за управление на пазари за лийдове
Индикатор 7 Готови методи за вход на лийд в системата
Индикатор 8 Готови методи за изход на лийд от системата
Индикатор 9 Готов списък с потенциални инвеститори
Индикатор 10 Реализирано представяне на международни изложения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз