Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201404108 "Еф Джи Партнърс" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул.Цар Борис III №227
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Иновативни Софтуерни Решения” ООД BG161PO003-1.1.05-0043-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз