Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130235197 "Дуософт" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Гоце Делчев 48, ет. 1, ап. 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване на конкурентоспособността на "Абати" АД чрзе въвеждане на нов продукт-Уеб базирана система за автоматизиран анализ на съдържанието" BG161PO003-2.1.11-0026-C0001
Създаване на иновативен продукт Уеб-платформа за поръчка, покупка и доставка на електронни полици BG161PO003-1.1.05-0007-C0001
Укрепване капацитета на Агенция по обществени поръчки, усъвършенстване на системата на предварителен контрол върху процедури, финансирани с европейски средства и осигуряване на предпоставки за електронно възлагане BG161PO002-1.8.01-0001-C0001
Надграждане на информационно-комуникационната среда на БИМ чрез по-нататъшна интеграция, разработка на нови и подобряване на съществуващи софтуерни модули BG051PO002-3.2.04-0008-C0001
Създаване на модел на единна информационна среда и архитектура за реализиране и интегриране на електронни административни услуги в НАЦИД BG051PO002-3.2.04-0025-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз