Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0027-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване на иновативен, линеен двигател с вътрешно горене, за производство на електроенергия „Ен Ар Джи Тех” ЕООД
Бенефициент: "ЕН АР ДЖИ ТЕХ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: В проекта се предвижда разработване на иновация в сферата на еко и енергоспестяващите технологии: иновативен линеен двигател.
Дейности: Дейност 14: Разходи за командировки
Дейност 6: Подготовка за избор на доставчик на услуги по изработване на опитен образец;
Дейност 13: Подготовка на Финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта.
Дейност 9: Изпитване на опитния образец на линейния двигател;
Дейност 10: Популяризиране на иновацията;
Дейност 5: Патентоване на иновативния продукт;
Дейност 12: Одит на проекта;
Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Проектиране на опитен образец;
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Разработване на икономическа и финансова оценка на продукта;
Дейност 8: Изработка на опитен образец, според одобрения проект;
Дейност 16: Разходи за защита на интелектуална собственост на разработената иновация
Дейност 15: Разходи за разработване на технологичен анализ и технически проект
Дейност 7: Провеждане на процедура за избор на доставчик на услуги по изработване на опитен образец
Дейност 3: Подготовка за избор на доставчик на услуги по патентоване на иновацията;
Дейност 11: Осъществяване на мерки за визуализация;
4: Провеждане на процедура за избор на доставчик на услуги по патентоване
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 381 854 BGN
Общ бюджет: 358 031 BGN
БФП: 322 228 BGN
Общо изплатени средства: 322 228 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 322 228 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 206 865 BGN
2015 115 363 BGN
322 228 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 273 894 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 175 835 BGN
2015 98 059 BGN
273 894 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 334 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 31 030 BGN
2015 17 304 BGN
48 334 BGN
Финансиране от бенефициента 41 624 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Индикатор 1: Одобрение на тръжни документации Одобрение на проведени тръжни процедури
Индикатор 9 Индикатор 2: Сключени договори с доставчици
Индикатор 10 Индикатор 3: Разработени информационни материали (табели, презентация, банер)
Индикатор 11 Индикатор 4: Разработен одитен доклад и изготвен одиторски доклад
Индикатор 12 Индикатор 5: Разработена финансова и икономическа оценка на иновацията
Индикатор 13 Индикатор 6: • Разработен план за реализиране на опитен образец; • Избрано технологично решение за реализиране на иновацията;
Индикатор 14 Индикатор 7: Разработен опитен образец на иновацията
Индикатор 15 Индикатор 8: Изпитан опитен образец
Индикатор 16 Индикатор 9: Участия за представяне иновация на международни събития


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз