Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Момчил Станчев Тиков
Седалище
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разширение на производството на гранули от полиметилметакрилат BG161PO003-2.1.11-0129-C0001
Въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес на „Подемкран“ АД BG161PO003-2.1.13-0062-C0001
Въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес BG161PO003-2.1.13-0267-C0001
Инвестиции за намаляване на енергоемкостта в промишлената система на ''ХЕРТИ'' АД BG161PO003-2.3.01-0024-C0001
Стартиране на ново производство на многостенни поликарбонатни листове BG161PO003-2.1.13-0212-C0001
Разработване на иновативен, линеен двигател с вътрешно горене, за производство на електроенергия „Ен Ар Джи Тех” ЕООД BG161PO003-1.1.05-0027-C0001
"Разработване на иновативна онлайн услуга.Document.BG" BG161PO003-1.1.05-0165-C0001
Внедряване на иновативни, собствени продукти в производствената програма на „НЕО АРТ“ ООД BG161PO003-1.1.07-0378-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз