Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име DE268407603 Мюлер Шупфнер & Партньор Патент- унд Рехтсанвалтспартнерсшафт мбБ
Седалище Държава: Германия (Germany) Баварияринг 11, D-80336 Мюнхен, Германия
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване на иновативен, линеен двигател с вътрешно горене, за производство на електроенергия „Ен Ар Джи Тех” ЕООД BG161PO003-1.1.05-0027-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз