Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200328006 Тео Интериор ЕООД
Седалище Област: Враца Oбщина: Бяла Слатина 3200 Бяла Слатина ж.к. Калоян, вх. В, ет.3, ап. 7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на иновативна опаковка за двукомпонентни бионапитки BG161PO003-1.1.05-0092-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз