Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.02-0002-C0001
Номер на проект: BG161PO003-1.2.02-0002-С0001-А-2/11.04.2014 г.
Наименование: Развитие дейността на Центъра за трансфер на технологии към СУ „Св. Климент Охридски”
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 05.06.2012
Начална дата: 02.08.2012
Дата на приключване: 02.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Развитие дейността на Центъра за трансфер на технологии към СУ „Св. Климент Охридски”
Дейности: Закупуване допълнително оборудване за ЦТТ
Режийни разходи
Разходи за консумативи
Разходи за възнаграждения
Разходи за провеждане на срещи и събития за представяне на иновативни разработки пред предприятия
разходи за участие в бизнес форуми
Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Одит на проекта
Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 99 230 BGN
Общ бюджет: 40 759 BGN
БФП: 28 256 BGN
Общо изплатени средства: 28 256 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 28 256 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 574 BGN
2015 18 683 BGN
28 256 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 24 018 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 138 BGN
2015 15 880 BGN
24 018 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 238 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 436 BGN
2015 2 802 BGN
4 238 BGN
Финансиране от бенефициента 45 127 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 2 брой подкрепени/създадени центрове за трансфер на технологии, технологични инкубатори, технологични центрове, технологочни паркове и други проиновативни посредници
Индикатор 3 брой предприятия, които използват услугите на проиновативни посредници
Индикатор 4 Създадени работни места в подкрепените офиси за технологичен трансфер
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените офиси за технологичен трансфер
Индикатор 6 Индикатор 1: Изработване на критерии и проведени конкурси за наемане на служители по трудови правоотношения
Индикатор 7 Индикатор 2: Наети постоянни външни експерти
Индикатор 8 Индикатор 3: Проведени обучения за екипа на центъра.
Индикатор 9 Индикатор 4: Разработена методика за пилотно онлайн обучение;
Индикатор 10 Индикатор 5: Проведени обучения за представители на научната общност
Индикатор 11 Индикатор 6: Участия в мрежи (национални, международни), свързани с ЦТТ
Индикатор 12 Индикатор 7: Срещи между проиновативни идеи и фирми
Индикатор 13 Индикатор 8: Разширен и актуализиран сайт на НИС със секция за ЦТТ
Индикатор 14 Индикатор 9: Разработени информационни материали : брошури; рекламни материали; публикации в пресата; платени банери и обяви; рекламен филм
Индикатор 15 Индикатор 10: Участия и организиране на форуми; тематични, срещи, конференции
Индикатор 16 Индикатор 11: Организирани и проведени научни съвета с участието на външни експерти;
Индикатор 17 Индикатор 12: Сформиране и заседание на научни съвета за оценка и избор на технологии за трансфер в 3-те области
Индикатор 18 Индикатор 13: Организиран конкурс за иновативна студентска разработка;
Индикатор 19 Индикатор 14: Проведени срещи с бизнес структури
Индикатор 20 Индикатор 15: Организиране на участия в панаири, Европейски ден на предприемача, бизнес форума
Индикатор 21 Индикатор 16: Изработени промоционални материали; информационни листовки и подвижна информационна табела
Индикатор 22 Индикатор17: Реализирани технологични трансфери
Индикатор 23 Индикатор 18: Одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз