Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0019-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-18-55
Наименование: "Доизграждане и модернизация на ГПСОВ и канализационна мрежа на гр.Карлово"
Бенефициент: Община Карлово
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 07.08.2012
Начална дата: 21.08.2012
Дата на приключване: 31.03.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Карлово
Описание
Описание на проекта: "Доизграждане и модернизация на ГПСОВ и канализационна мрежа на гр.Карлово"
Дейности: Техническа помощ
Публичност
Надзор по време на строителството
Разходи за проучвания и проектиране
Одит
Строителство
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 14 621 663 BGN
Общ бюджет: 12 164 858 BGN
БФП: 11 711 151 BGN
Общо изплатени средства: 11 693 208 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 711 151 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 731 083 BGN
2014 2 479 264 BGN
2015 8 482 861 BGN
11 693 208 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 369 658 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 584 867 BGN
2014 1 983 411 BGN
2015 6 786 289 BGN
9 354 566 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 341 493 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 146 217 BGN
2014 495 853 BGN
2015 1 696 572 BGN
2 338 642 BGN
Финансиране от бенефициента 3 000 382 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Допълнително население, обслужвано от проекти за отпадъчни води
Индикатор 2 Изградени ПСОВ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз