Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176566347 Обединение “ФИН- НСК”
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул.”Отец Паисий” №47, ет.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Доизграждане и модернизация на ГПСОВ и канализационна мрежа на гр.Карлово" BG161PO005-1.0.06-0019-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз