Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200784953 "КА ОДИТ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1336 София ж.к. Люлин, бл.608, вх.Д, ет.7, ап.112.
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Доизграждане и модернизация на ГПСОВ и канализационна мрежа на гр.Карлово" BG161PO005-1.0.06-0019-C0001
Въвеждане в редовно производство на иновативен променлив оптичен елемент BG161PO003-1.1.04-0087-C0001
“Хъбуърд: иновационна платформа за интегриране на бизнес и социални мрежи” BG161PO003-1.1.05-0080-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз