Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176577482 "НТСС/Инфрам" ДЗЗД София
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. ЗАХАРНА ФАБРИКА бл. 18 вх.Б ет.3 ап.11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра BG161PO005-1.0.06-0074-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз