Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121774046 АНТЕРА ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Зона Б5, бл.8, вх.А, ет.12, ап.61
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
‘Повишаване конкурентоспособността на Теда-ММ ООД чрез технологично обновление’ BG161PO003-2.1.06-0238-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на “Био Пауър” АД чрез покриване на международно признати стандарти BG161PO003-2.1.08-0370-C0001
Разширяване на технологичните възможности, продуктовата гама и капацитета на „Теда – ММ“ ООД BG161PO003-2.1.13-0270-C0001
Разработване на иновативна софтуерна платформа за видео конференция и онлайн обучение в реално време чрез видео, аудио и текст BG161PO003-1.1.05-0108-C0001
Услуга за мобилно взаимодействие BG161PO003-1.1.05-0260-C0001
Транспорт до работа във "ФОРТ НОКС СЪРВИСИС" ООД BG051PO001-2.2.03-0255-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „Айсиджен ” ООД чрез въвеждането на иновационен производствен процес, опосредстващ предлагането на иновативни услуги” BG161PO003-1.1.07-0547-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз