Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 148099363 ИТЕРА ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна гр. Варна 9000 район р-н Одесос ул.Славянска No 12 тел.: 052609178, факс: 052605430
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Черноморски Енергиен Клъстер - ефективен модел за устойчиво бизнес развитие BG161PO003-2.4.01-0012-C0001
Технологична модернизация на „Рейтекс Инженеринг”ООД BG161PO003-2.1.13-0184-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз