Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202155371 "ЛИФТКОМ" АД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен гр. Шумен 9700 бул. Ришки проход No 219
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес 05.07.2012 1 412 400 847 440 577 990 847 440 18,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Осигуряване на подходяща образователна инфраструктура чрез ремонт на ЦДГ ”Славейче” и СОУ „Паисий Хилендарски” град Върбица BG161PO001-4.1.01-0024-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз