Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130924114 "ЛИГНА ГРУП" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, ул."Хан Омуртаг" № 82
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Внедряване на система за управление на качеството по стандарта ISO 9001 – 2008 в „ЛИГНА КОНСУЛТ” ООД 01.06.2011 32 232 24 174 9 150 24 174 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подобряване на пазарните позиции на Специализиран клъстер за облекло и текстил на анационално и международно ниво" BG161PO003-2.4.01-0003-C0001
Ускорено технологично развитие на "Перилис Трейдинг" ЕООД BG161PO003-2.1.13-0318-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз