Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831767021 СИНГЮЛАР ЛОДЖИК БЪЛГАРИЯ КОМПЮТЪР АПЛИКЕЙШЪНС
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1582 район р-н Искър БУЛ.ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ No 152 - ТЕХНОПАРК СОФИЯ, ет. 2, ап. 205
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Усъвършенстване организацията на работа и управление в АС ООД чрез внедряване на ERP-система BG161PO003-2.1.12-0373-C0001
ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ И ПРОЦЕДУРИ (ERP MANAGER) BG161PO003-2.1.12-0182-C0001
Повишаване на ефективността на управление на производствените процеси в Елит – Стил ЕООД BG161PO003-2.1.12-0868-C0001
„Повишена конкурентоспособност на „Спекта Ауто” ООД чрез внедряване на ERP система” BG161PO003-2.1.12-1248-C0001
Въвеждане на ЕRP система в „Примотек” ООД BG161PO003-2.1.12-1249-C0001
„Внедряване на ERP система в „ Кале ауто” ООД – предпоставка за развитие и повишаване конкурентноспособността“ BG161PO003-2.1.12-1250-C0001
„Повишаване конкурентоспособността на „Карио” ООД чрез внедряване на ERP система за контрол на бизнес процесите” BG161PO003-2.1.12-1251-C0001
„Внедряване на ERP система в „Кале” ЕООД” BG161PO003-2.1.12-1252-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз