Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0186-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-32
Наименование: Технологично модернизиране и повишаване на производствения капацитет на "Хидросистем" ЕООД
Бенефициент: "ХИДРОСИСТЕМ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Технологично модернизиране и повишаване на производствения капацитет на "Хидросистем" ЕООД
Дейности: Закупуване на оборудване
Визуализация на проекта
Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 578 709 BGN
Общ бюджет: 823 554 BGN
БФП: 494 132 BGN
Общо изплатени средства: 494 132 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 494 132 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 494 882 BGN
2014 0 BGN
2015 - 750 BGN
494 132 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 420 013 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 420 650 BGN
2014 0 BGN
2015 - 638 BGN
420 013 BGN
В т.ч. Национално финансиране 74 120 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 74 232 BGN
2014 0 BGN
2015 - 113 BGN
74 120 BGN
Финансиране от бенефициента 385 806 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Разширяване на продуктовата гама - Хидросистем
Индикатор 9 Брой въведени нови технологии - Хидросистем
Индикатор 10 Брой въведени технологии за опазване на околната среда и подобряване условита на труд - Хидросистем


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз