Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име BE0405350231 LVD COMPANY NV
Седалище Държава: Белгия (Belgium) Нийверхайдслаан №2, 8560 Гулегем
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Повишаване конкурентноспособността на фирма Машпроект-94 ООД гр. В. Търново чрез технологична модернизация на съществуващо производство” BG161PO003-2.1.11-0148-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз