Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0124-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-78
Наименование: Постигане на високо ефективно и конкурентно производство в "ТРАНСФОРМА " АД , посредством технологична модернизация
Бенефициент: "ТРАНСФОРМА " АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Постигане на високо ефективно и конкурентно производство в "ТРАНСФОРМА " АД , посредством технологична модернизация
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Избор на доставчик/ци на оборудване
Подготовка и изпълнение наДейност 2 Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудването
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Информиране и публичност на проектните резултати
Подготовка и изпълнение наДейност 4 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 345 583 BGN
Общ бюджет: 464 896 BGN
БФП: 325 427 BGN
Общо изплатени средства: 325 417 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 325 427 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 69 117 BGN
2013 256 300 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
325 417 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 276 613 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 58 749 BGN
2013 217 855 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
276 604 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 814 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 367 BGN
2013 38 445 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 812 BGN
Финансиране от бенефициента 148 107 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Проведена процедура за избор на доставчици - ТРАНСФОРМА
Индикатор 9 Доставено, инсталирано и тествано оборудване - ТРАНСФОРМА
Индикатор 10 Изработени и поставени стикери на закупеното оборудване - ТРАНСФОРМА
Индикатор 11 Изработено и поставено временно информационно табло - ТРАНСФОРМА
Индикатор 12 Изработена и поставена постоянна обозначителна табела - ТРАНСФОРМА
Индикатор 13 Изработена и поставена обозначителна табела за цех „Карго“
Индикатор 14 Публикувана информация за проекта на уеб-сайта на компанията - ТРАНСФОРМА
Индикатор 15 Сключен договор за одит - ТРАНСФОРМА
Индикатор 16 Подготвен одиторски доклад - ТРАНСФОРМА


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз