Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201232701 "Подемстроймаш инвест"
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Пазарджик 4400 Пазарджик жк Индустриална зона, ул. "Синитевска" 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Постигане на високо ефективно и конкурентно производство в "ТРАНСФОРМА " АД , посредством технологична модернизация BG161PO003-2.1.11-0124-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз