Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0072-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-2
Наименование: Внедряване на нова технология в производствения процес и диверсифициране на предлагането като фактори за създаване на конкурентни предимства и пазарно развитие на „Рубелла бюти” АД
Бенефициент: "РУБЕЛЛА БЮТИ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Рудозем
Описание
Описание на проекта: Внедряване на нова технология в производствения процес и диверсифициране на предлагането като фактори за създаване на конкурентни предимства и пазарно развитие на „Рубелла бюти” АД
Дейности: Сформиране на екип по проекта
Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчици на оборудване (ДМА)
Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на закупеното оборудване (ДМА)
Визуализация и популяризиране на дейностите по проекта
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Мехатроника” АД
Булдес
"АССА"ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 470 308 BGN
Общ бюджет: 4 112 259 BGN
БФП: 2 467 355 BGN
Общо изплатени средства: 2 467 355 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 467 355 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 467 355 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 467 355 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 097 252 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 097 252 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 097 252 BGN
В т.ч. Национално финансиране 370 103 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 370 103 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
370 103 BGN
Финансиране от бенефициента 1 646 872 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Сформиран екип по проекта - Рубелла
Индикатор 9 Проведена процедура за избор на доставчик на оборудване - Рубелла
Индикатор 10 Сключен договор с доставчик на оборудване - Рубелла
Индикатор 11 Доставено, инсталирано и въведено в експлоатация оборудване - Автоматизирана линия за производство и едновременно пълнене на ламинатни туби от АВL фолио - Автоматизираня линия за производство на ламинатни туби от РВL фолио
Индикатор 12 Изработена обозначителна табела - Рубелла
Индикатор 13 Изработени стикери - Рубелла
Индикатор 14 Предаден доклад за одит - Рубелла


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз