Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0044-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/029-02
Наименование: "Общинска декада на културата и изкуството в гр. Тръстеник, община Долна Митрополия"
Бенефициент: Община Долна Митрополия
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 09.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Долна Митрополия
Описание
Описание на проекта: Облагородяване на културната инфраструктура и обогатяване на културния живот на Община Долна Митрополия, като предпоставка за развитие, благоустрояване и подобряване конкурентоспособността на градския ареал на Общината,
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Провеждане на тръжни процедури за избор на подизпълнители
дейност 3 Строително – ремонтни дейности по подобряване състоянието сградата на НЧ”Неофит Рилски” гр.Тръстеник
дейност 4 Доставка на техническо оборудване
дейност 5 Организация и провеждане иновативно културно събитие Общинска декада на културата и изкуството в гр.Тръстеник, община Долна Митрополия
дейност 6 Дейности за популяризиране на културното събитие Общинска декада на културата и изкуството в гр.Тръстеник, община Долна Митрополия
дейност 7 Разпространение на информация и публичност
дейност 8 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 423 059 BGN
Общ бюджет: 381 019 BGN
БФП: 379 999 BGN
Общо изплатени средства: 360 999 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 379 999 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 261 239 BGN
2013 99 760 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
360 999 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 322 999 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 233 740 BGN
2013 89 259 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
322 999 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 27 499 BGN
2013 10 501 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 000 BGN
Финансиране от бенефициента 1 020 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 * Брой посетители на иновативните културни събития
Индикатор 3 *. Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 4 *.Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 5 *.% увеличение на финансиране/инвестиции в културата
Индикатор 6 *.% увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз