Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.05-0059-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-05/2009/022-02
Наименование: Интегриран проект за благоустрояване на парк Юнак в гр. Сливен
Бенефициент: Община Сливен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.05.2010
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 06.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството на живот и работа и привлекателността на град Сливен, чрез интегрирано подобряване на екологичните условия, парковата среда и възможностите за отдих, спорт и прекарване на свободното време на жителите и посетителите в една от основните зелени зони на града – парк Юнак
Дейности: Дейност 1: Организация, информация, управление, наблюдение и отчетност
Дейност 2: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 3 Авторски и строителен надзор
Дейност 4: Изпълнение на строително-монтажните работи
Дейност 5: Осигуряване на устойчивост на резултатите по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 864 731 BGN
Общ бюджет: 4 010 099 BGN
БФП: 4 010 099 BGN
Общо изплатени средства: 3 819 531 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 010 099 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 857 828 BGN
2014 961 702 BGN
2015 0 BGN
3 819 531 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 408 584 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 557 869 BGN
2014 860 762 BGN
2015 0 BGN
3 418 631 BGN
В т.ч. Национално финансиране 601 515 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 299 959 BGN
2014 100 941 BGN
2015 0 BGN
400 899 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни и временни
Индикатор 2 Население,облагодетелствано от обновената градска среда
Индикатор 3 Хора с увреждания, с улеснен достъп
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда,озеленени площи,детски площадки
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/ рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари
Индикатор 6 @Брой изградени детски площадки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз