Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.01-0001-C0001
Номер на проект: BG051PO001/3.1-01/001
Наименование: ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 31.10.2008
Начална дата: 04.11.2008
Дата на приключване: 31.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО. Ефективното използване на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване на качеството на образованието и обучението и за обогатяване на учебното съдържание. Навлизане на модерни методики в образованието и повишаване на квалификацията на учителите, преподавателите и ръководния състав в училищата за използване на ИКТ методи в процеса на преподаване и администриране на образователния процес.
Дейности: 1. Подготовка на дейност 1. Образователно съдържание, приложен и системен софтуер.
1. Изпълнение на дейност 1. Образователно съдържание, приложен и системен
2. Подготовка на дейност 2. Обучение на учители.
2. Изпълнение на дейност 2. Обучение на учители.
3. Подготовка на дейност 3. Система за управление и контрол на процеса на въвеждане на ИКТ в образованието.
3. Изпълнение на дейност 3. Система за управление и контрол на процеса на въвеждане на ИКТ в образованието.
4. Подготовка на дейност 4. Създаване на електронни библиотеки с образователно и научно съдържание, достъпни за студенти, преподаватели и научни работници.
4. Изпълнение на дейност 4. Създаване на електронни библиотеки с образователно и научно съдържание, достъпни за студенти, преподаватели и научни работници.
5. Подготовка на дейност 5. Допълващо оборудване за административни и обучителни нужди.
5. Изпълнение на дейност 5. Допълващо оборудване за административни и обучителни нужди.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Контракс” АД
"ЛИРЕКС БГ" ООД
СТЕМО
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 25 740 526 BGN
Общ бюджет: 23 374 529 BGN
БФП: 23 374 529 BGN
Общо изплатени средства: 23 183 345 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 23 374 529 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 10 273 781 BGN
2010 6 397 040 BGN
2011 - 521 609 BGN
2012 18 443 BGN
2013 4 814 513 BGN
2014 2 201 177 BGN
2015 0 BGN
23 183 345 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 19 868 350 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 8 732 714 BGN
2010 5 529 344 BGN
2011 - 443 367 BGN
2012 15 677 BGN
2013 4 092 336 BGN
2014 1 871 000 BGN
2015 0 BGN
19 797 703 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 506 179 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 541 067 BGN
2010 867 696 BGN
2011 - 78 241 BGN
2012 2 766 BGN
2013 722 177 BGN
2014 330 176 BGN
2015 0 BGN
3 385 642 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 минимум 80000 учители, преподаватели, научни работници, студенти и ученици, да бъдат обхвати от дейностите по проекта
Индикатор 2 иградени 400 тестови и обучителни центрове по ИКТ
Индикатор 3 брой лицензи на годишна основа
Индикатор 4 разработени минимум 1000 нови учебни курсове и помагала
Индикатор 5 осигурен домашен интернет достъп за минимум 15000 учители, като част от обучението им за работа в интернет среда
Индикатор 6 електронни библиотеки с образователно и научно съдържание, достъпни за студенти, преподаватели и научни работници


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз