Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0077-C0001
Номер на проект: TA-2011-KPOS-PPIP-75
Наименование: "Организиране на информационни и/или публични събития и производство на рекламно-информационни материали за оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." и провеждане на национална кампания "Зелена България"
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2011
Начална дата: 27.12.2013
Дата на приключване: 31.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: предоставяне на информация и осигуряване на прозрачност относно операциите, финансирани по ОПОС
Дейности: ---
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 692 388 BGN
Общ бюджет: 1 946 083 BGN
БФП: 1 946 083 BGN
Общо изплатени средства: 1 925 724 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 946 083 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 584 332 BGN
2012 1 088 453 BGN
2013 173 861 BGN
2014 56 045 BGN
2015 23 034 BGN
1 925 724 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 654 171 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 496 682 BGN
2012 925 185 BGN
2013 147 782 BGN
2014 47 638 BGN
2015 19 579 BGN
1 636 865 BGN
В т.ч. Национално финансиране 291 913 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 87 650 BGN
2012 163 268 BGN
2013 26 079 BGN
2014 8 407 BGN
2015 3 455 BGN
288 859 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз