Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име DK25447891 Cleentek A/S
Седалище Държава: Дания (Denmark) Vejle, Pottemagervej 12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Технологично модернизиране и обновление в “М+С Хидравлик”АД BG161PO003-2.1.07-0050-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз