Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0402-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Инвестиции за технологично обновление и производство на нови продукти в Ремби АД
Бенефициент: Ремби АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на "РЕМБИ" АД чрез инвестиции в съвременно технологично оборудване
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Провеждане на тръжна процедура за подбор на доставчици на оборудването описано в проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Доставяне и инсталиране на машините и оборудването, свързани с производствения процес
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Визуализация и публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 346 223 BGN
Общ бюджет: 523 450 BGN
БФП: 340 243 BGN
Общо изплатени средства: 340 243 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 340 243 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 340 243 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
340 243 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 289 206 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 289 206 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
289 206 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 036 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 51 036 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 036 BGN
Финансиране от бенефициента 186 428 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Сключен договор с доставчик
Индикатор 9 Въведена нова технология
Индикатор 10 Въведен нов продукт
Индикатор 11 Извършен одит
Индикатор 12 Публикации на електронния сайт
Индикатор 13 Метална табела
Индикатор 14 Информационно табло
Индикатор 15 Плакета


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз