Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 814154735 ОДИТОРСКА И СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Велико Търново 5000 Велико Търново УЛ.БЪЛГАРИЯ 21
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Саниране, вътрешен ремонт, реконструкция на отоплението и вертикална планировка на бази „Детелина”, „Иглика” към ЦДГ „Детелина”и детски ясли – гр. Дряново” BG161PO001-4.1.01-0041-C0001
Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на социалните услуги за хората в неравностойно положение – принос към устойчивото развитие на община Габрово BG161PO001-1.1.01-0078-C0001
Укрепване на активно свлачище при км. 1+150 на път ІV – 5355” ІІІ – 4082 Теменуга – Водно” BG161PO001-4.1.02-0005-C0001
"Технологичната модернизация на КАРМЕЛА 2000 ООД – гаранция за конкурентноспособност и новаторство" BG161PO003-2.1.04-0393-C0001
„Въвеждане на стандарт за управление безопасността на храните IFS в Кармела 2000 ООД” BG161PO003-2.1.03-0236-C0001
Ремонт и обновяване на Основно училище с. Виноград BG161PO001-4.1.01-0077-C0001
Инвестиции за технологично обновление и производство на нови продукти в Ремби АД BG161PO003-2.1.06-0402-C0001
Инвестиции в съвременно оборудване - път към подобряване на пазарните позиции на предприятие Кармела 2000 BG161PO003-2.1.13-0059-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз