Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131379955 „АРХИТЕКТУРНО СТУДИО К2” ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, район Възраждане, ул. „Пиротска” № 132, ет. 3, ап. 6,
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в средищните училища на община Долни Дъбник BG161PO001-1.1.09-0027-C0001
„Изграждане на Защитено жилище в село Садовец, община Долни Дъбник” BG161PO001-1.1.11-0021-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз