Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201058784 "БИЛД КОНСУЛТ 09" ЕООД
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас гр. Бургас ул.Л.КАРАВЕЛОВ No 112, ет. 2, ап. 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на територията на община Созопол BG161PO001-1.1.09-0004-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз