Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200153279 "Газгард"ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна гр. Варна кв. Възраждане бл. 28 вх. 2 ап. 45
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Съвременни образователни институции-гарант за устойчиво местно развитие в община Дългопол” BG161PO001-4.1.01-0069-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз