Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831766802 ТРИ - ЕС
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1505 София район р-н Оборище ул."Черковна" No 75, ет. 6, ап. 18
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Рехабилитация на общинска пътна мрежа – Път LOV 2074 / Българене-Севлиево/Малиново-Стефаново от 0+000 до 0+190 км, от 1+580км до 5+210км и път LOV2075 /ІІІ-3505, Казачево-Стефаново/-Българене-/ІІ-35/ от 0+000 км до 3+200 от 5+065 до 6+560км BG161PO001-2.1.02-0005-C0001
Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез реконструкция на общински път в община Мездра Път VRC 1143 – /III-103/ BG161PO001-2.1.02-0013-C0001
Подобряване на физическата и жизнена градска среда в община Ловеч BG161PO001-1.4.02-0048-C0001
Лот 17 Рехабилитация на път II–35 Троян - Кърнаре и на път IIІ-3701 Граница с ОПУ София – Черни Вит – (III – 358), Област Ловеч BG161PO001-2.1.01-0019-C0001
Лот 26 Рехабилитация на път ІІІ-606 Беловица - яз. Пясъчник, област Пловдив BG161PO001-2.1.01-0028-C0001
Лот 34 Път III-3002-Българене - Стежерово - Божорлук от км 0+000 до км 20+624.75 и път ІІ-13-Граница Враца - Кнежа от км 67+300 до км 72+194 BG161PO001-2.1.01-0037-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз