Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176117441 ДЗЗД ,,ПЪТ-ПОНС-СТРОЙ ЛОТ 22"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1111, ул. ,,Шипченски проход" № 9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Лот 22 Рехабилитация на път IIІ-5102 – Мировец - Буховци – Острец – Надарево – Дългач - Певец, област Търговище BG161PO001-2.1.01-0024-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз