Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130838430 РИП 2002
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Бул.Климент Охридски 16
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване на конкурентноспособността на МЕГИ 96 ООД чрез покриване изискванията на стандарт ISO 9001:2000" BG161PO003-2.1.02-0129-C0001
"Информационни компонента на храненето" BG161PO003-1.1.06-0099-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз