Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175264659 "ОДИТА - 007" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Люлин, бл.317, вх.Г, ап.71
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване конкурентоспособността на Микромотор ООД, София чрез въвеждане на международен стандарт за качество и сертификат за оценка на съответствието" BG161PO003-2.1.02-0167-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз