Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.04-0058-C0001
Номер на проект: BG051PO001-3.3.04-0060/28.02.2011
Наименование: Младите учени - потенциал за развитие на науката и технологиите в областта на молекулярната биология
Бенефициент: Институт по молекулярна биология "Академик Румен Цанев" БАН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.08.2009
Начална дата: 28.08.2009
Дата на приключване: 31.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване теоретичната и практическата подготовка на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на молекулярната биология, подпомагане на финансирането на научните им изследвания и подобряване на социалния им статус.
Дейности: Подготовка на Дейност 1 Усвояване на нови генетични, биохимични, молекулярно-генетични методи*
Изпълненение на Дейност 1 Усвояване на нови генетични, биохинични, молякурярно-генетични методи *
Изпълнение на Дейност 2 Подпомагане на научните изследвания на докторантите, пост-докторантите и младите учени*
Изпълнение на Дейност 3 Подобряване на социалния статус на докторантите*
Изпълнение на Дейност 4 Повишаване на конкурентноспособността на целевата група
Изпълнение на Дейност 5 Насърчаване на академичната мобилност
Изпълнение на дейност 6 Достъп до специализирана литература*
Изпълнение на Дейност 7 Публикация на научните резултати и подготовката на дисертации
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 735 400 BGN
Общ бюджет: 453 426 BGN
БФП: 453 426 BGN
Общо изплатени средства: 453 426 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 453 426 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 147 080 BGN
2011 209 394 BGN
2012 96 952 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
453 426 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 385 412 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 125 018 BGN
2011 177 985 BGN
2012 82 409 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
385 412 BGN
В т.ч. Национално финансиране 68 014 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 22 062 BGN
2011 31 409 BGN
2012 14 543 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 014 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз