Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131312942 "Актив технолоджи" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к.Младост-3,бл.314,вх.3,ап.15
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на съвременни практики за добро управление на качеството в ГЕОПЛАН ЕООД BG161PO003-2.1.03-0124-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз