Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0913-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА „ХИММАШ” АД ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА МОДЕРНО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ
Бенефициент: "ХИММАШ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 24.07.2009
Дата на приключване: 24.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА „ХИММАШ” АД ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА МОДЕРНО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ
Дейности: Сформиране на екип по проекта
Подготовка на тръжна документация
Провеждане на процедура за избор на подизпълнител
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването
Визуализация и популяризиране на дейностите по проекта
Проектен одит и отчетност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 399 014 BGN
Общ бюджет: 586 345 BGN
БФП: 351 807 BGN
Общо изплатени средства: 351 807 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 351 807 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 351 807 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
351 807 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 299 036 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 299 036 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
299 036 BGN
В т.ч. Национално финансиране 52 771 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 52 771 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
52 771 BGN
Финансиране от бенефициента 266 009 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз