Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 128031885 Господин Иванов Димитров
Седалище Област: Ямбол Oбщина: Ямбол 8600 Ямбол кв. "Диана", бл.13, вх.Б, ап.64
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА „ХИММАШ” АД ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА МОДЕРНО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ BG161PO003-2.1.04-0913-C0001
Безопасен труд-устойчиво развитие BG051PO001-2.3.02-0406-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз