Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0927-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на високотехнологично оборудване в производствения процес
Бенефициент: "АРЕА" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на високотехнологично оборудване в производствения процес
Дейности: Управление на проекта
Процедури за възлагане на договори
Закупуване и въвеждане в експлоатация на производствени машини
Визуализация на проекта
Технически и Финансов отчет
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 420 000 BGN
Общ бюджет: 646 600 BGN
БФП: 419 740 BGN
Общо изплатени средства: 419 691 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 419 740 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 84 000 BGN
2011 335 691 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
419 691 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 356 779 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 71 400 BGN
2011 285 337 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
356 737 BGN
В т.ч. Национално финансиране 62 961 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 600 BGN
2011 50 354 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 954 BGN
Финансиране от бенефициента 227 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз