Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 126094997 "Контракс-Хасково" ООД
Седалище Област: Хасково Oбщина: Хасково 6300 Хасково ул. "Св. св. Кирил и Методий" 40
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Въвеждане на високотехнологично оборудване в производствения процес BG161PO003-2.1.04-0927-C0001
Разкриване и устойчиво функциониране на център за настаняване от семеен тип в град Харманли BG051PO001-5.2.12-0021-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз