Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 816089814 "ЗММ-Враца" АД
Седалище Област: Враца Oбщина: Враца 3000 Враца ул. "Илинден" 12
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Усъвършенстване организацията на трудовата дейност в "ЗММ-Враца" АД за повишаване безопасността на труда, ефективността на производството и производителността на труда" 19.06.2013 159 986 159 986 0 159 976 10,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Въвеждане на високотехнологично оборудване в производствения процес BG161PO003-2.1.04-0927-C0001
«ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ И РАЗШИРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ТИСИНА ЕООД» BG161PO003-2.1.06-0277-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз