Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0407-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Технологичното обновление – начин за завоюване на нови пазари за „Пружини Пенев” ООД"
Бенефициент: "ПРУЖИНИ ПЕНЕВ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: "Технологичното обновление – начин за завоюване на нови пазари за „Пружини Пенев” ООД"
Дейности: Избор на доставчик
Подготовка на площадка за позициониране на новозакупените машини
Доставка, инсталиране и изпитване на избраните машини
Наемане на нови служители във връзка с изпълнението на проекта и обучението им за работа с новите машини
Придобиване на лиценз за използване на защитни системи DELTA-MKS
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 659 780 BGN
Общ бюджет: 1 003 211 BGN
БФП: 601 926 BGN
Общо изплатени средства: 601 926 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 601 926 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 601 086 BGN
2012 840 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
601 926 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 511 637 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 510 923 BGN
2012 714 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
511 637 BGN
В т.ч. Национално финансиране 90 289 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 90 163 BGN
2012 126 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
90 289 BGN
Финансиране от бенефициента 439 854 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз